Kunnallisvaalit menivät!

Kuntien rappeutuminen on pysäytettävä. Tämä tapahtuu valitsemalla valtuustoihin järkevät ja kuntalaisten verorahoja säästävät henkilöt. Itse haluaisin saneeraukset alettavan seuraavista:

    1. Kunnallisveron suuruus alennettava 15 prosenttiin

    2. Kiinteistöveron vakituisesta asunnosta laskettava nykyisestä puoleen

    3. Asuntotonttien hinnat ja vuokrat laskettava nykyisestä puoleen

    4. Numeroita kunnista  

Verot on maksettava tuloista eikä asumisesta!

Kiitos kaikille meitä äänestäneille. Vaalien tulos olisi voinut olla parempikin,

mutta kahdella valtuutetulla päästään kyllä alkuun.